กระป๋องเก็บตัวอย่างดิน

รหัสสินค้า :   N00151
ชื่อสินค้า :  กระป๋องเก็บตัวอย่างดิน
English name :  Soil Sample Can

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้