กล่องตัวเก็บประจุ 12 ค่า

รหัสสินค้า :  PE0282
ชื่อสินค้า : กล่องตัวเก็บประจุ 12 ค่า
English name : Capacitance  Substitution Box Max.100 Volts
รายละเอียด :
ประกอบด้วย ค่า .022 µF, .01 µF, .0047 µF, .0022 µF, .001 µF, 100 pF ค่า .033 µF, .47 µF, 0.1 µF, .22 µF, .33 µF, .47 µF

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,