กล่องอบแห้งพร้อมตะแกรง

รหัสสินค้า : PT0101
ชื่อสินค้า : กล่องอบแห้งพร้อมตะแกรง
English name : Dry Bake Box
รายละเอียด : 
ใช้ทดลองอบแห้งผัก ผลไม้ ปลา เนื้อสัตว์ รวมทั้งใช้อธิบายเรื่องการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,