กล่องเก็บตัวอย่างพืช

รหัสสินค้า :   N00152
ชื่อสินค้า :  กล่องเก็บตัวอย่างพืช
English name : Plant Sample Box
รายละเอียด :
ขนาดประมาณ 25x16x16 ซม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้