ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงลม

รหัสสินค้า : PN0271
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงลม
English name : Demonstration of Electricity from Wind
รายละเอียด : 
ศึกษาการเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถวัดผลโดยการอ่านค่าจากมิเตอร์และสังเกตจากความสว่างหลอด LED

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,