การผสมพันธุ์ – 1 (การผสมพิจารณาพันธุกรรมเพียงลักษณะเดียว)

รหัสสินค้า:   GE11S

ชื่อสินค้า : การผสมพันธุ์ – 1 (การผสมพิจารณาพันธุกรรมเพียงลักษณะเดียว)

English name :     Hybridisation – 1 (Monohybrid Cross)

รายละเอียด :      

size 70 x 100 cm, Printed on synthetic paper, fifitted with rollers

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,