หุ่นจำลองการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ตามทฤษฏีของ Plate Tectonic

รหัสสินค้า :  EG0509
ชื่อสินค้า : หุ่นจำลองการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกตามทฤษฏีของ Plate Tectonic
English name : Plate Tectonic Model

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้