การเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมคาร์บอเนต

รหัสสินค้า : STC33

ชื่อสินค้า :   การเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมคาร์บอเนต

English name : Prep. of Sodium Hydroxide & Sodium Carbonate

รายละเอียด :     

size 55 x 90 cm, Printed on 130 gsm coated paper, laminated, fitted with rollers

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,