ชุดทดลองการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นความร้อน

รหัสสินค้า : PN0201
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นความร้อน
English name : Mechanical Energy to Heat Demonstration
รายละเอียด : 
ใช้ทดลองการเปลี่ยนพลังงานกล เป็นพลังงานความร้อนซึ่งวัดผลด้วยเทอร์โมมิเตอร์ที่ช่องเสียบ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้