การแบ่ง เซลล์พืชแบบไมโอซิส

รหัสสินค้า:  STB07

ชื่อสินค้า : การแบ่งเซลล์พืชแบบไมโอซิส

English name :   Plant Cell Meiosis

รายละเอียด :

size 55 x 90 cm, Printed on 130 gsm coated paper, laminated, fitted with rollers

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,