ชุดสาธิตการใช้พลังงานจากคลื่น (แบบนอก)

รหัสสินค้า : PN0253
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตการใช้พลังงานจากคลื่น (แบบนอก)
English name : Demonstration of Wave Energy
รายละเอียด : 
แสดงการใช้พลังงานจากคลื่นนํ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากมิเตอร์และหลอดไฟ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้