ขดลวดทองแดง #28, 50 รอบ

รหัสสินค้า : PA0114
ชื่อสินค้า : ขดลวดทองแดง #28, 50 รอบ
English name : Copper Coil 50 Turns

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้