ขดลวด 50 รอบ – 100 รอบ

รหัสสินค้า : PA0111
ชื่อสินค้า : ขดลวด 50 รอบ -100 รอบ
English name : Copper Coil 50 – 100 turns

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้