ขอเกี่ยวโลหะ

รหัสสินค้า : PM0611 – PM0612
ชื่อสินค้า : ขอเกี่ยวโลหะ
English name : Hook Metal
รายละเอียด : 
PM0611 ขอเกี่ยวโลหะ (Hook Metal) 
PM0612 ชุดถ่วงนํ้าหนัก  (ห่วงโลหะพร้อมน๊อตเหล็ก 8 อัน)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้