ชุดการขยายตัวของวัตถุ

รหัสสินค้า : PT0206
ชื่อสินค้า : ชุดการขยายตัวของวัตถุ
English name : Expansion Apparatus
รายละเอียด : 
ศึกษาการขยายตัวเชิงเส้นของโลหะพร้อมแผ่นสเกลอ่านค่าใช้งานร่วมกับตะเกียงแอลกอฮอล์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,