ชุดจับสัตว์เล็กในดิน

รหัสสินค้า :   N00107
ชื่อสินค้า :    ชุดจับสัตว์เล็กในดิน
English name :  Soil Fauna Apparatus
รายละเอียด :
ใช้ศึกษาสัตว์ที่มีขนาดเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเป็นการสุ่มตัวอย่างเพื่อหาสิ่งมีชีวิตภายในบริเวณที่ต้องการศึกษา เป็นการศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้