ชุดตุ้มนํ้าหนัก

รหัสสินค้า : PM0510 – PM0512
ชื่อสินค้า : ชุดตุ้มนํ้าหนัก 
English name : Slot Weight Set 
รายละเอียด : 
PM0510 ชุดตุ้มนํ้าหนัก 100 กรัม (Slot Weight Set 100g.)  ที่แขวน 10 กรัมและตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 10 กรัม 9 ชิ้น
PM0511 ชุดตุ้มนํ้าหนัก 200 กรัม (Slot Weight Set 200g.)  ที่แขวน 20 กรัม และตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 20 กรัม 9 ชิ้น
PM0512 ชุดตุ้มนํ้าหนัก 500 กรัม (Slot Weight Set 500g.)  ที่แขวน 50 กรัม และตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 50 กรัม 9 ชิ้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้