ชุดทดลองความหนืด ยาว 40 ซม.

รหัสสินค้า : PM0301
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองความหนืด ยาว 40 ซม.
English name : Viscosity Experiment Set
รายละเอียด : 
ฐาน 80 x 80 x 8 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้