ชุดทดลองขดลวดปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ

รหัสสินค้า : PA0246
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองขดลวดปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ
English name : Primary-Secondary Coils

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้