ชุดการทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

รหัสสินค้า : EKS0501
ชื่อสินค้า : ชุดการทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
English name : Electronic Kit
รายละเอียด : 
เป็นชุดทดลองง่ายๆ เช่น การต่อหลอดไฟและหลอด LED ให้สว่าง, การต่อให้ออดเสียงดัง, การต่อให้พัดลมหมุน โดยใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (Green Energy) เช่น พลังงานไฟฟ้าจากมือหมุน, พลังงานแสงอาทิตย์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,