ชุดทดสอบค่า N,P,K ในดิน ยี่ห้อ HANNA

รหัสสินค้า :   EG0252
ชื่อสินค้า : ชุดทดสอบค่า N,P,K ในดิน ยี่ห้อ HANNA
English name :  N,P,K in Soils Test Kit

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้