ชุดนํ้ายาทดสอบ N, P, K ในดิน

รหัสสินค้า :  EG0254
ชื่อสินค้า : ชุดนํ้ายาทดสอบ N, P, K ในดิน
English name :   N,P,K in Soils Test Kit

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้