ชุดศึกษาแมลงในดินพร้อมแว่นส่องแมลง

รหัสสินค้า :   N00106
ชื่อสินค้า :   ชุดศึกษาแมลงในดินพร้อมแว่นส่องแมลง
English name : Insect Studying Set
รายละเอียด :
ใช้ในการศึกษาหาแมลงหรือสัตว์เล็กในดินโดยใส่ก้อนดินหรือขอนไม้วางลงบนตะแกรง
ครอบด้วยฝาที่มีหลอดไฟ ความร้อนจากหลอดไฟจะทำให้แมลง, มดหรือสิ่งมีชีวิตออกมาและตกลงในขวดที่อยู่ด้านล่างสามารถนำไปส่องดูลักษณะภายนอกด้วยกล่องดูแมลง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้