ชุดสาธิตการจมและการลอยของวัตถุ

รหัสสินค้า : PM0701
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตการจมและการลอยของวัตถุ
English name : Float & Sink Apparatus

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้