ชุดสาธิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังนํ้า

รหัสสินค้า : PN0204
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังนํ้า
English name : Demonstration of Electricity from Water
รายละเอียด : 
ศึกษาการใช้พลังงานนํ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถวัดผลโดยการอ่านค่าจากมิเตอร์และสังเกตจากความสว่างหลอด LED ตัวท่อสามารถปรับความยาวได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,