ชุดสาธิตการตกของวัตถุ

รหัสสินค้า : PM0145
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตการตกของวัตถุ
English name : Falling Object Apparatus

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้