ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์โมนิค

รหัสสินค้า : PM0201
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์โมนิค
English name : Simple Harmonic Motion Kit

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้