ชุดสาธิตการเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์โมนิค

รหัสสินค้า : PM0202
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตการเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์โมนิค
English name : Simple Harmonic Apparatus

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้