ตัวอย่างฝ้ายและผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า : EG0407
ชื่อสินค้า :  ตัวอย่างฝ้ายและผลิตภัณฑ์
English name :   Cotton and its Products Specimen

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้