ตัวอย่างพลาสติก

รหัสสินค้า : EG0402
ชื่อสินค้า :  ตัวอย่างพลาสติก
English name : Plastic Specimen

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้