ตัวอย่างหินในประเทศไทย 24 ชนิด

รหัสสินค้า : EG0425
ชื่อสินค้า :   ตัวอย่างหินในประเทศไทย 24 ชนิด
English name : Rock 24 Types Samples
รายละเอียด : 
บรรจุในกล่องกระดาษพิมพ์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้