ตัวอย่างหิน-แร่ 100 ชนิด

รหัสสินค้า :   EG0443
ชื่อสินค้า :   ตัวอย่างหิน-แร่ 100 ชนิด
English name :    Rock and Mineral 100 Types Specimen
รายละเอียด :
ประกอบด้วยหิน 62 ชนิด และแร่ 38 ชนิดพร้อมคู่มือ บรรจุในกล่องไม้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้