ตัวอย่างหิน – แร่ 24 ชนิด ในประเทศไทย ก้อนใหญ่

รหัสสินค้า : EG0441
ชื่อสินค้า :   ตัวอย่างหิน – แร่ 24 ชนิด ในประเทศไทย ก้อนใหญ่
English name :    Rock and Mineral 24 Types Specimen
รายละเอียด :
บรรจุในกล่องไม้ขนาด 7 X 44 X 26 ซม. พร้อมหูหิ้ว แสดงตัวอย่างหินและแร่ 24 ชนิด พร้อมหนังสือคู่มือ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้