ตัวอย่างหิน-แร่ 49 ชนิด

รหัสสินค้า :   EG0442
ชื่อสินค้า :  ตัวอย่างหิน-แร่ 49 ชนิด
English name :   Rock and Mineral 49 Types Specimen
รายละเอียด :
ประกอบด้วยหิน 21 ชนิดและแร่ 28 ชนิด บรรจุในกล่องไม้พร้อมคู่มือประกอบ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้