ตัวอย่างแร่มาตราความแข็งของโมส์

รหัสสินค้า : EG0413
ชื่อสินค้า :  ตัวอย่างแร่มาตราความแข็งของโมส์
English name :  Mineral Set of Hardness Specimen

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้