ตัวอย่างแร่รัตนชาติและซากดึกดำบรรพ์

รหัสสินค้า :   EG0445
ชื่อสินค้า :   ตัวอย่างแร่รัตนชาติและซากดึกดำบรรพ์
English name : Gemstone and Fossil Specimen
รายละเอียด :
แสดงตัวอย่างแร่รัตนชาติและซากดึกดำบรรพ์ภายในประเทศไทยพร้อมคำบรรยาย 16 รายการ บรรจุในกล่องไม้มีฝาปิดอย่างดี

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้