ตัวอย่างแร่รัตนชาติ และ ซากดึกดำบรรพ์ 24 ชนิด

รหัสสินค้า : EG0427
ชื่อสินค้า : ตัวอย่างแร่รัตนชาติ และซากดึกดำบรรพ์ 24 ชนิด
English name : Gemstone and Fossil 24 Types
รายละเอียด : 
บรรจุในกล่องกระดาษพิมพ์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้