ตัวอย่างแร่ในประเทศไทย 24 ชนิด

รหัสสินค้า : EG0426
ชื่อสินค้า :  ตัวอย่างแร่ในประเทศไทย 24 ชนิด
English name :  Mineral 24 Types Samples
รายละเอียด : 
บรรจุในกล่องกระดาษพิมพ์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้