ตารางธาตุของเมนเดลีฟ

รหัสสินค้า :  PT07S

ชื่อสินค้า : ตารางธาตุของเมนเดลีฟ

English name :   Mendeleev’s Periodic Chart

รายละเอียด :    

size 70 x 100 cm, Printed on synthetic paper, fif i tted with rollers

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,