ตู้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

รหัสสินค้า :  N00202
ชื่อสินค้า : ตู้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
English name :  Meteorological Instrument Shelter
รายละเอียด : 
เพื่อใส่เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด – ตํ่าสุด เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก – กระเปาะแห้งวัสดุทำด้วยไม้มีลักษณะตามมาตราฐานโครงการ GLOBE ของ USA

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้