ตู้ไฟแสดงการเกิดพายุไซโคลนและแอนตี้ไซโคลน

รหัสสินค้า :  EG0601
ชื่อสินค้า :   ตู้ไฟแสดงการเกิดพายุไซโคลนและแอนตี้ไซโคลน
English name :   Cyclone and Anticyclone Model
รายละเอียด :
ขนาด 64 X 94 X 4 ซม. พร้อมหูหิ้ว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้