ตู้ไฟแสดงการไหลเวียนของกระแสนํ้าในมหาสมุทร

รหัสสินค้า :  EG0605
ชื่อสินค้า : ตู้ไฟแสดงการไหลเวียนของกระแสนํ้าในมหาสมุทร
English name :  Global Ocean Current Model
รายละเอียด :
ขนาด 64 X 94 X 4 ซม. พร้อมหูหิ้ว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้