ตู้ไฟแสดงวัฏจักรนํ้า

รหัสสินค้า :  EG0603
ชื่อสินค้า :   ตู้ไฟแสดงวัฏจักรนํ้า
English name : Water Circulation Demonstration Model
รายละเอียด :
ขนาด 64 X 94 X 4 ซม. พร้อมหูหิ้ว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้