ตู้ไฟแสดงแนวปะทะอากาศร้อน, เย็น

รหัสสินค้า :  EG0606
ชื่อสินค้า :  ตู้ไฟแสดงแนวปะทะอากาศร้อน, เย็น
English name :   Cold Front & Warm Front Model
รายละเอียด : 
ขนาด 64 X 94 X 4 ซม. พร้อมหูหิ้ว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้