ถาดทดลองความเฉื่อย

รหัสสินค้า : PM0311
ชื่อสินค้า : ถาดทดลองความเฉื่อย
English name :  Inertia Apparatus
รายละเอียด : 
เพื่อศึกษาเรื่องมวลการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเปลี่ยนทิศได้จะต้องมีแรงกระทำ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้