บารอ-เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ หน้าปัด (กรอบไม้) 3 IN 1

รหัสสินค้า :  N00735
ชื่อสินค้า :    บารอ-เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ หน้าปัด (กรอบไม้) 3 IN 1
English name :   Baro-Thermo-Hygro (Dial, Wood Frame)
รายละเอียด : 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. อ่านค่าได้ในช่วง 970 – 1070 hPa

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้