ปืนใหญ่ (ชุด Da Vinci Inventions)

รหัสสินค้า :   H00414

ชื่อสินค้า :     ปืนใหญ่ (ชุด Da Vinci Inventions)

English name :  Bombard (Da Vinci Inventions)

รายละเอียด : 
ปืนใหญ่ถูกยึดติดไว้กับเฟืองที่เชื่อมกับสกรู เมื่อสกรูหมุนหลักเฟืองทำให้ปืนใหญ่เคลื่อนที่ขึ้นลง การยิงระเบิดจะอาศัยการยืดหดตัวของสปริงที่ยึดติดกับแท่นไม้ภายในท่อยิงระเบิดโดยเมื่อกดแท่นไม้ลงจะทำให้สปริงหดตัว แท่นไม้จะดีดขึ้นจึงไปดันแท่งไม้ในท่อยิงระเบิด ทำให้ระเบิดถูกดีดออกมา

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: