ผีเสื้อกล (ชุด Da Vinci Inventions)

รหัสสินค้า :   H00523

ชื่อสินค้า :  ผีเสื้อกล (ชุด Da Vinci Inventions)

English name :  Mechanical Butterfly (Da Vinci Inventions)

รายละเอียด : 
ดาวินซีได้ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ให้มีโครงสร้างของปีกคล้ายแมลงปอ โดยปีกคู่หน้าจะทำหน้าที่รักษาระดับการบินและปีกคู่หลังทำหน้าที่ควบคุมทิศทาง ขับเคลื่อนด้วยกลไกเฟือง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: