ชุดสาธิตการใช้พลังงานจากคลื่น

รหัสสินค้า : PN0252
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตการใช้พลังงานจากคลื่น
English name : Demonstration of Electricity from Wave

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้