พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง

รหัสสินค้า : PN0401
ชื่อสินค้า : พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง
English name : Fuel-Cell Electricity from Hydrogen and Oxygen Power
รายละเอียด : 
เพื่อศึกษาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการแตกตัวของไฮโดรเจนและออกซิเจนไอออนซึ่งจัดเป็นพลังงานสะอาด (Green Energy)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้